ჩვენი პროექტები

კრწანისი რესორტ რეზიდენსი
კრწანისი ვილა რეზიდენსი (დასრულებული)
დარჩენილია 2 ბინა
კრწანისი ვილა რეზიდენსი (დასრულებული)
დარჩენილია 2 ბინა
ვილა რეზიდენს აპარტმენსი (დასრულებული)
ვილა რეზიდენს რესორტ (დასრულებული)
საირმე ვილა რეზიდენსი (დასრულებული)
დასრულებული პროექტები

აირჩიე ბინა

მშენებლობის პროცესი

ვილა რეზიდენს აპარტმენსი
ვილა რეზიდენს აპარტამენტი 4
ვილა რეზიდენს რესორტ
საირმე ვილა რეზიდენსი